راه اندازی سامانه مدیریت انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور (مداد)
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/11/16
برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/11/16
خرید کتابهای مربوط به رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/11/15
خرید کتاب از دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/7
برگزاری چهاردهمین همایش روسای کتابخانه های مرکزی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/7
گزارش عملکرد هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/9/5
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17
ادامه برنامه های هفته کتاب کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1396/8/17