مسابقه شیرین کتابخوانی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/11
معرفی خدمات کتابخانه
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/3
ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشکده
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/3
برنامه کاری همکاران محترم شیفت بعدازظهر
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/6/26
ساعت کار سالن مطالعه برادران در ایام امتحانات
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/4
«نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشکی ايران، نوپا»
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/29
دسترسی آزمایشی  به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی Clinical Key Medical Education
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/29
گزارش خرید کتاب از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/22
اطلاع رسانی منابع علمی (8)
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/22
اطلاع رسانی منابع علمی (7)
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/22
افتتاح سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/22