پرستاران نمونه اسفراینی تجلیل شدند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/25
کشف 750 کیلوگرم مواد فاسد در شهرستان اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/19
130 ساعت آموزش برای شهروندان اسفراینی
اداره حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان اسفراین اجرا کرد :
1397/10/18
کبد، سم زدای بدن
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/17
ایده ای نو در اداره آمار و فناوری اطلاعات
دانشکده علوم پزشکی اسفراین اعلام کرد:
1397/10/15