صفحه اصلی > کتابخانه‌ها > کتابخانه مرکزی 

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


مسئول:

خانم مرضیه محمدپور


مدرک تحصیلی:

دانشجوی ارشد


رشته تحصیلی:

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات


تلفن تماس:

058-3722-2469


پست الکترونیک:

centlib@esfrums.ac.ir


آدرس:

خراسان شمالی - اسفراین - خیابان امام رضا (ع) - معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین


تلفکس:

058-3723-8757