صفحه اصلی > کتابخانه‌ها > کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) 

کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

 

مسئول:

خانم عذرا حیدری

 

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

 

رشته تحصیلی:

پرستاری

 

تلفن:

058-3722-6005

 

داخلی 267

 

پست الکترونیکی:

Saadati1361@gmail.com