برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/13
 کارگاه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی برگزار شد .
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/10
برگزاری کارگاه دوروزه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/8
کارگاه آموزشی CLINICAL KEY  برگزار شد .
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/30
برگزاری کارگاه آموزشی کلینیکال کی ویژه اعضای محترم هیات علمی
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/19
ساعات کاری کتابخانه مرکزی دانشکده در ایام امتحانات خرداد ماه 98
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/21
بازدید دانش آموزان از کتابخانه مرکزی دانشکده در هفته مشاغل
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/11
گزارش خرید از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/3/11
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/1/25
دومین نشست باشگاه دوستداران کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/12/27