مراسم اختتامیه هفته کتاب و هفته پژوهش
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/10/16
اولین نشست باشگاه دوستداران کتاب در هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/29
برگزاری دومین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/27
در دومین روز ازبرگزاری برنامه های هفته کتاب:
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/21
چهارمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات (فراخوان مقاله، تجربه و ایده )
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/21
دومین همایش ملی کتابداری پزشکی و اطلاعات سلامت
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/21
شور و نشاط حاکم بر دانشکده در اولین روز ازبرگزاری برنامه های هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/20
برنامه های هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/16
در ادامه برنامه های هفته کتاب
کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/16